Over Healthy Society

Waarom doen we wat we doen

Healthy Society wil bijdragen aan een gezond en vitaal werkend leven van medewerkers door ze optimaal te ondersteunen bij het nemen van eigen regie over hun gezondheid, vitaliteit en welbevinden.

We doen dat door medewerkers, leidinggevenden en bedrijven zoveel mogelijk kennis, vaardigheden en hulpmiddelen aan te reiken binnen een veilige leeromgeving. En we werken nauw samen met bedrijven en professionals die hierbij kunnen helpen. Zo werken we samen aan meer werkvermogen, werkplezier en minder ziekte en verzuim.
directeur en initiatiefneemster

Brigit Heemskerk

Van huis uit ben ik een verbinder en breng ik mensen en organisaties van nature bij elkaar. Ik geloof gewoon niet dat we alleen of als enkele organisatie of professionals de oplossing kunnen vinden voor de complexe vragen die voor ons liggen. Mijn hart gaat uit naar de vitaliteit en gezondheid van mensen. Voor mij ligt hier een belangrijke sleutel voor het oplossen van de arbeidsmarkt tekorten, speciaal in de zorg, om tegenwicht te bieden aan de toename van chronisch zieken en om als Nederland productief te blijven en een goede economische positie te behouden. 

Mijn achtergrond ligt in de kwaliteit- en veiligheid van zorgorganisaties. Dus ik ben helemaal thuis in ontwikkelen, verbeteren en het bouwen van de goede aanpak en werken aan tastbare resultaten. Eerder heb ik 100 Nederlandse ziekenhuizen ondersteund bij het voorkomen van medische fouten en het bouwen aan veilige zorgprocessen vanuit een landelijk programma. De menselijke kant van het programma is mij het meest bij gebleven namelijk de mentale belasting van professionals. Mijn hart gaat uit naar de professionals die zich inzetten voor goede zorg maar niet altijd in staat zijn om goed voor zichzelf te zorgen. In diverse managementfuncties heb ik gezien wat dat betekent voor iemands (werkend) leven. 

Daarom ben ik Healthy Society gestart en wil ik me samen met mijn team inzetten voor een gezonde en vitale werkomgeving voor iedereen in de zorg en daarbuiten. Ik denk dat het kan als we samenwerken en zoveel mogelijk met elkaar delen en vooral aan de slag gaan! Dus niet te veel kletsen maar handen uit de mouwen.

Ik kom graag een keer op de koffie, virtueel of fysiek, om hierover van gedachten te wisselen. 
Write your awesome label here.
Gemaakt met