Programma Sterker in je werk voor medewerkers

Gezond en vitaal werken is een leerproces dat vraagt om bewustwording, kennis, vaardigheden en oefenen 

Voor medewerkers

Programma Sterker in je werk voor medewerkers

Programma start op 9 oktober 2024 


Ontdek het krachtige zelfmanagementprogramma voor jouw team en medewerkers! Het programma helpt medewerkers om zelfmanagementvaardigheden te ontwikkelen en een dieper inzicht te krijgen in hun eigen welzijn, plus de mogelijkheid om samen te groeien.

Het resultaat? Teams en medewerkers die dagelijkse gezondheidsuitdagingen beter aan kunnen. Zet vandaag nog de stap naar een gezondere en veerkrachtigere werkomgeving en vergroot de eigen regie van medewerkers en teams. 
" Goed voor jezelf zorgen is een leerproces. Biedt medewerkers de kennis, tools en interactie om het aan te gaan."
Write your awesome label here.
Na het programma hebben medewerkers meer vertrouwen in eigen kunnen en kunnen de dagelijkse uitdagingen beter aan. Bewustwording, kennis, vaardigheden en leren van elkaar zijn de belangrijkste ingrediënten van het programma.
Voor medewerkers

Vergroot de eigen regie van medewerkers

Maak kennis met het programma Sterker in je werk en meldt medewerkers aan die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een wetenschappelijk programma waarin medewerkers in zes weken een persoonlijke gereedschapskist ontwikkelen. Medewerkers maken kennis met 13 zelfmanagementinstrumenten die wetenschappelijk effectief zijn gebleken.
 • Medewerkers die te maken hebben met gezondheidsklachten leren om te gaan met hun belemmeringen
 • Medewerkers maken elke week een actieplan en komen in beweging
 • Als leidinggevende en HR-adviseur ben je eerder in gesprek over passende oplossingen tijdens verzuim
 • Medewerkers nemen een 3-maanden plan mee naar huis om na het programma duurzaam aan de slag te gaan
Wetenschappelijke programma's

Medewerkers krijgen meer grip op hun gezondheid

Ben je als organisatie op zoek naar een effectieve interventie om de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren? Dan kan ons wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsprogramma de oplossing zijn!
 • Een programma dat is gebaseerd op social learning, waarbij leren van elkaar en met elkaar voorop staat. 
 • Ervaren trainers die het programma op een persoonlijke en professionele manier faciliteren, waardoor er een vertrouwde en laagdrempelige sfeer ontstaat waarin deelnemers gedragsveranderingen durven uit te proberen en open staan voor feedback van anderen.
 • Een interventie gericht op het stimuleren van gezond gedrag en het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers. 
 • Door het samenstellen van een persoonlijke gereedschapskist met de aangeboden hulpmiddelen, creëren medewerkers houvast voor wanneer dat nodig is.
 • Deelnemers krijgen meer vertrouwen in hun eigen kunnen en zijn beter in staat om dagelijkse problemen aan te gaan. 

1 Eigen regie

Tijdens het programma leren deelnemers omgaan met hun gezondheidsklachten en kwetsbaarheid in hun gezondheid. Ze krijgen hulpmiddelen en kennis om zelf de touwtjes in handen te krijgen. 

2 Samen leren

Het is een groepstraining dus deelnemers doen het niet alleen. Samen met andere deelnemers wisselen ze ervaringen en ideeën uit. Samen werk ze aan oplossingen. 

3 Sterker in je werk

Deelnemers krijgen meer grip op hun gezondheid. De ervaring is dat men dagelijkse gezondheidsuitdagingen beter aan kan. Deelnemers zijn meer toegerust om in gesprek te gaan met hun leidinggevende. 

Wat zeggen onze klanten?

Tijdens het programma Sterker in je werk worden medewerkers uitgedaagd om zelf de regie te nemen over hun vitaliteit en gezondheid. Leidinggevende en medewerkers gaan ook eerder in gesprek over wat er nodig is of wat wel kan. En als er sprake is van verzuim dan komen we eerder tot een bevredigende oplossing voor ons als organisatie en voor de medewerker.


Johanneke Mulder,
Directeur spoed, (peri)-operatief en intensief, Erasmus MC

In het Maxima Medisch Centrum besteden we veel aandacht aan de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers.  We hebben het programma aangeboden om de eigen regie bij medewerkers te stimuleren en medewerkers de hulpmiddelen te geven om goed voor jezelf te zorgen. Verschillende medewerkers hebben na het programma zelf het initiatief genomen om een passende keuze te maken over hun werk en verzuim.

Lianne lucas, projectleider HRM mobiliteit & inzetbaarheid, Maxima medisch centrum

Het programma verbindt mensen, want het helpt als je ziet dat collega's ook aan de slag gaan.

Daarnaast geeft het praktische handvatten en brengt het collega's in beweging om regie te nemen over hun gezondheid en vitaliteit. Niet als eenmalige actie maar blijvend. En dat sluit precies aan bij onze visie en ons vitaliteitsbeleid.


Wilma Luchies, Manager Ondersteunende Diensten, Zorggroep oude en nieuwe land

"Tijdens het programma heb ik eindelijk de knoop door gehakt. Ik wil tijdelijk minder ga werken om meer bij mijn man te kunnen zijn, die ziek is".

  Margreet, verpleegkundige 

"Na een lange periode van verzuim hebben de wekelijkse actieplannen en het programma mij geholpen om weer te gaan wielrennen. Stap voor stap bouw ik mijn conditie weer op".

  Bram, medewerker crisesdienst 

Essentiële vaardigheden voor een gezond en vitaal (werkend) leven

Zorgen over de vitaliteit van een medewerker?

Maak je je als leidinggevende of HR-adviseur zorgen over de vitaliteit & gezondheid van een medewerker? Iemand is niet meer zo energiek als enige tijd geleden of herstelt minder goed na ziekte? Het programma Sterker in je werk geeft handvatten om de regie terug te geven aan medewerkers
 • Medewerkers leren essentiële vaardigheden om hun vitaliteit te versterken
 • Het bewustzijn en vermogen om goed voor jezelf te zorgen wordt vergroot
 • Met concrete inzichten en tools wordt de energie en veerkracht van medewerkers vergroot
 • Medewerkers kunnen dagelijkse uitdagingen beter aan door meer grip op hun gezondheid & vitaliteit
 • Medewerkers hebben de kennis en vaardigheden om stap voor stap op zoek te gaan naar een passende oplossing om hun werk-privé balans te herstellen
Waarom healthy society?

Leidinggevende en medewerkers anders in gesprek

 • In gesprek met medewerkers die zelf de regie nemen over hun inzetbaarheid
 • Je komt als leidinggevende en medewerker sneller tot een passend plan van aanpak
 • Medewerkers hebben tools in handen om stap voor stap zelfstandig te werken aan herstel
 • Medewerker weet waar hij of zij staat en kan met de zelfmanagementinstrumenten gebruiken om passende besluiten te nemen en proactief het gesprek aan te gaan over zijn of haar inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid

Brigit Heemskerk

Oprichter Healthy society
We weten uit ervaring dat de verbinding tussen vitaal zijn voor je werk en de leefstijl die daarbij hoort nog niet altijd als één geheel wordt gezien. De bewustwording, het inzicht en de hulpmiddelen die je daarvoor nodig hebt krijgen medewerkers in handen na het volgen van het programma. We horen terug: "Goed voor jezelf zorgen heeft handen en voeten gekregen." 

Leidinggevenden geven aan eerder met de medewerker het "goede" gesprek te kunnen voeren. Een gesprek waarin de vraagstukken rond verzuim of kwetsbaarheden rond gezondheid meer open en met wederzijds respect kunnen worden besproken. “We komen eerder tot een passende oplossing voor beide kanten”.
Wat beiden het programma?

Medewerkers stellen een persoonlijke gereedschapskist samen

Je kan als werkgever de voorwaarden creëren voor een vitale en gezonde werkomgeving. Echter de effectiviteit daarvan hangt samen met in welke mate een medewerker de regie neemt over zijn of haar inzetbaarheid en gezondheid.

Actief met je gezondheid bezig zijn lijkt zo eenvoudig. Er is immers veel kennis beschikbaar over voeding, bewegen, ontspannen, werkstress en balans. Alleen de werkelijkheid is weerbarstig. Je hebt ook de bewustwording, tools en interactie met anderen nodig om te leren hoe het anders kan. Tijdens het gezondheidsprogramma Sterker in je werk krijgen medewerkers dertien zelfmanagement instrumenten aangeboden. Hier wordt intensief mee geoefend om een gedragsverandering voor de langere termijn te stimuleren. Iedereen maakt zelf de keuze welk instrument zij of hij wil toevoegen aan de persoonlijke gereedschapskist.
Als medewerkers het programma volgen dan kunnen zij het volgende verwachten:
 • Een groepstraining met 12 tot 15 deelnemers die intensief met elkaar oefenen en contact hebben via het discussieforum in de leeromgeving en in de workshops.
 • Een zesweeks wetenschappelijk programma waarin deelnemers zichzelf met e-learnings en een werkboek verdiepen in de kennis
 • Wekelijkse (online) workshops om vaardigheden te ontwikkelen 
 • Een buddy uit de groep om elkaar te ondersteunen en de kans op succeservaringen te vergroten.
 • Twee ervaren gecertificeerde trainers die deelnemers faciliteren om actief aan de slag te gaan en eigen regie te ontwikkelen. 
 • Persoonlijke begeleiding op maat zelf aan te vragen door de deelnemers

Kenmerken van de programma's

 • Een programma gebaseerd op de principes van social learning
 • Sterk interactief karakter
 • Stimuleert gedragsverandering voor de langere termijn
 • Activeert en stimuleert medewerkers om aan de slag te gaan
voor medewerkers

Programma Sterker in je werk voor medewerkers

Ervaar ons innovatieve zelfmanagementprogramma voor jouw team en medewerkers! Dit programma ondersteunt medenemers bij het versterken van hun zelfmanagementvaardigheden en het vergroten van hun inzicht in hun persoonlijke welzijn, met de kans om samen te ontwikkelen. Het eindresultaat?

Teams en medewerkers zijn beter in staat om dagelijkse gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Neem vandaag nog de beslissing om te streven naar een gezondere en veerkrachtigere werkomgeving en versterk de autonomie van je medewerkers.
Programma

Online

Startdatum

9 oktober 2024

Aantal deelnemers

15 deelnemers

Bijeenkomsten

6 workshops 

Duur

6 weken

Prijs

€ 895,-


Workshops zijn op: 9 oktober, 16 oktober, 16 oktober, 23 oktober, 6 november, 13 november en 20 november

Waar hebben we het over?

De volgende onderwerpen diepen we uit:
 • Goed slapen
 • Balans werk en privé
 • Balans tussen inspanning en ontspanning
 • Omgaan met pijn, vermoeidheid en sombere gevoelens
 • Leren praten over gezondheidsklachten met zorgverlener en leidinggevende
 • Omgaan met stress
 • Gezond eten en op gewicht blijven
 • Positief denken
 • Doelen stellen en hoe ze te bereiken
 • Effectief communiceren met je zorgverlener (arbo-arts) en leidinggevenden
 • Oefenen met 13 zelfmanagementtechnieken als actieplannen maken, besluitvorming en problemen oplossen. 
Write your awesome label here.

Voor medewerkers met stress- en/of gezondheidsklachten

De gezondheidsprogramma's zijn voor iedereen die meer grip wil krijgen op zijn of haar gezondheidsklachten. Gezondheidsklachten is binnen het programma een rekbaar begrip.

Medewerkers met chronische stressklachten, kortdurende of chronische gezondheidsklachten of met een chronische aandoening ontmoeten wij in de programma's. We ontmoeten nog steeds medewerkers die ziek zijn geweest door corona. Zij hebben vaak te maken met vermoeidheid en concentratieklachten en zijn de afgelopen jaren onvoldoende hersteld.

wie heeft baat met de programma's?
 • Medewerkers die meer grip willen krijgen op hun gezondheid
 • Medewerkers die gezondheidsklachten ervaren
 • Medewerkers die door ziekte niet of gedeeltelijk aan het werk zijn
 • Medewerkers die zich kwetsbaar voelen over hun gezondheid en de werk/privé balans
 • Medewerkers met een chronische aandoening
 • Medewerkers met restklachten door een Coronabesmetting
 • Medewerkers die zich zorgen maken over hun gezondheid en inzetbaarheid en willen voorkomen dat zijn gaan uitvallen. 
"De gezondheidsprogramma's bieden eigen regie met body"

De effectiviteit van de programma’s is bekend

De zelfmanagement programma’s zijn ontwikkeld onder leiding van professor Kate Lorig destijds werkzaam aan de Stanford University. In een groot aantal studies zijn de programma's effectief gebleken op vergroten van zelfvertrouwen, vergroten van gezondheidswinst en gezondheidsgedrag, afname van zorggebruik en het beter aankunnen van de dagelijkse problemen. Internationaal worden de programma’s in 22 landen aangeboden van Denemarken tot China.

Het Erasmus MC heeft de effectiviteit onderzocht in de studie EFFICRONIC voor de Nederlandse situatie in vergelijking met de situatie in Spanje, Italie, Engeland en Frankrijk. Healthy Society heeft de trainers opgeleid en programma’s begeleid voor deze studie. 
Kate Lorig, Professor Emerita and Director of the Stanford Patient Education Research Center, Stanford University
Kate Lorig, Professor Emerita and Director of the Stanford Patient Education Research Center, Stanford University
Trainers

Onze trainers

Saskia Danen

Trainer
Als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper ken ik de gezondheidszorg al 25 jaar van binnenuit. In mijn trainingen gebruik ik veelvuldig gebruik van mijn ervaring. Met mijn enthousiasme en optimistische kijk op het leven wil ik anderen inspireren om op een gezonde en vitale manier te leven. 

Brigit Heemskerk

Trainer
Als gedragswetenschapper werd ik in 2018 gegrepen door de programma's. Als manager heb ik ervaren dat het werken in de zorg veel vraagt van de mentale en lichamelijke draagkracht van zorgprofessionals en teams. Als trainer wil ik medewerkers helpen om de teugels weer in handen te krijgen. Weer grip krijgen op je gezondheid en vitaliteit. 

Elisabeth Mondria Raindo

Trainer
Soms is het niet eenvoudig om je balans tussen werk en privé te behouden. Al helemaal niet als je te maken hebt met een (chronische) ziekte van jezelf of van je dierbaren. Elisabeth is een ervaringsdeskundige. De gereedschapskist van Sterker in je Werk heeft zij ook in haar eigen leven ingezet. Als trainer geef zij het graag door aan een ieder die daarvoor open staat. In het dagelijks leven is zij trainer, (loopbaan)coach en sportinstructrice. 

Elena Milo

Trainer
Een trainer, coach en yoga en meditatie docent. Allemaal jassen die haar goed passen en die gericht zijn op het vinden en behouden van balans. Als trainer bij Healthy Society brengt ze haar kennis en ervaring graag in. Ze heeft brede ervaring opgedaan bij de Gemeente Rotterdam in het begeleiden en coachen van medewerkers. Elena is een bruisende persoonlijkheid die ook nog altijd de uitdaging heeft om haar rust te bewaren. Gelukkig zijn we allemaal mensen. 

Vraag een gesprek aan. We denken met plezier mee over hoe het programma past in het HR-beleid van de organisatie.

We bieden niet alleen gezondheidsprogramma's. We denken ook mee over en bieden oplossing voor het inpassen van het programma in het HR-beleid en het aanbod dat er al is. Daarnaast zijn vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat leidinggevende medewerkers blijven stimuleren om de eigen regie te houden?, ons niet vreemd.

De ervaring van deelnemers

Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen jullie sessies te volgen. Ze hebben er aan toe bijgedragen dat ik weer aan de slag kan en dat ik meer aandacht heb voor mezelf.
Frank, Erasmus MC

Ik vond de veelzijdigheid van de training erg leerzaam en goed toe te passen in de praktijk. Juist die kleine stapjes zorgen voor het verschil. Mijn bewustwording is vergroot en daardoor weet ik beter waar ik wil beginnen om mijn gedrag te veranderen. 
Margreet, Zorggroep oude en nieuw land
Ik heb het programma aangeboden gekregen via mijn werkgever. Ik vroeg me toen af hoelang het effect zou hebben. Ik kan niet zeggen dat ik alles nog steeds altijd vol hou maar zeker in deze drukke tijd merk ik dat ik toch vaak terug ga naar datgene wat toen geleerd heb. 
michael, erasmus mc
De interactie in de groep was verrijkend. Ik heb onverwacht, hele mooie mensen ontmoet. Het besef dat we allemaal zo onze eigen haperingen hebben in het rad, is prettig. Samen dragen deelnemers veel aan om jezelf en tegelijk de ander (een beetje) te helpen. Stap voor stap en door het stellen van realistische doelen.
Marieke, Woonzorg Flevoland

Het resultaat is

#Meer grip | #Minder gezondheidsstress | #Meer vertrouwen in eigen kunnen | #Beter in balans

In het programma wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd met minder (gezondheid)stress en meer zelfvertrouwen. Deelnemers krijgen meer grip op hun gezondheidsklachten. Een persoonlijke gereedschapskist en waardevolle leerervaringen neemt een deelnemer mee naar huis. 

Wat heeft het medewerkers gebracht?

Esther
Projectleider
Gezondheid en Welzijn
WMO Radar Rotterdam

Het programma heeft me echt wat opgeleverd. De instrumenten die je krijgt aangereikt zetten je echt aan tot actie om bijvoorbeeld te sporten. Het heeft me ook geholpen om beter om te kunnen gaan met stress door af en toe een ontspanningsoefening te gebruiken. Het is ook confronterend. Het heeft me namelijk opnieuw bewust gemaakt van mijn ziekte en het drukt je met je neus op de feite van wat minder makkelijk gaat. Echter de instrumenten die je krijgt aangereikt bieden houvast om daadwerkelijk dagelijkse problemen de baas te worden. 


Geeske
Verzorgende

Woonzorg Flevoland

Als je langdurig ziek bent, is het een heel proces om weer aan het werk te gaan. Het programma heeft mij goed inzicht gegeven in wat ik nog kan verbeteren. Het feit dat ik dit samen met andere collega’s doe die in hetzelfde schuitje zitten, heb ik als zeer prettig ervaren. Het geeft het gevoel dat je er niet alleen voorstaat. We behandelen wekelijks verschillende onderwerpen waarvan je kunt leren of waarin je bevestigd wordt dat je goed bezig bent. Ik kijk terug op een leerzame tijd die waardevol is voor mijn genezingsproces.

Jolanda
Onderwijzeres

Basisschool

Mijn wereld werd stilgezet door de diagnose MS. In het begin was het moeilijk om mijn toekomstbeeld als werkende, sportieve en actieve moeder los te laten. Het programma heeft me veel nieuwe inzichten gegeven, vooral de oefening 'besluiten nemen'. Dankzij deze oefening heb ik een passend besluit genomen over mijn behandeling. Het zijn de gereedschappen in mijn gereedschapskist waarmee ik mijn dagelijkse uitdagingen aanga. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid staat daarbij voorop, en dat voorziet het programma.

Veel gestelde vragen

Hoeveel tijd neemt het programma per week in beslag?

Het programma bestaat uit e-learnings die deelnemers vooraf kunnen doornemen, en een online workshop om samen te oefenen en zelfmanagementvaardigheden te ontwikkelen. Het vooraf doornemen van de e-learnings neemt gemiddeld 2 uur per week in beslag. De wekelijkse workshops duren 2,5 uur. 

Krijg ik ook medisch advies tijdens het programma?

De trainiers die de programma's verzorgen hebben geen medische of verpleegkundige achtergrond. De trainers zijn allemaal opgeleid door Master trainers die getraind zijn aan de Stanford Universityin Amerika. Het programma dat zij begeleiden is wetenschappelijk onderbouwd en vastgelegd in uitgewerkte protocollen die zij hanteren. Dus tijdens een programma wordt geen medisch advies gegeven. 

Wat maakt dit programma onderscheidend?

Tijdens de training gaat het om het opdoen van kennis maar vooral om eigen regie te ontwikkelen en meer grip te krijgen op je gezondheid. Daarnaast biedt het programma een integrale benadering waarin alle gezondheidsklachten aan de orde komen en de samenhang wordt benadrukt. 

Stimuleer medewerkers om een actieve zelfmanager te worden en zelf grip te krijgen op hun 
vitaliteit & gezondheid!

Gemaakt met