gezondheidsprogramma's voor medewerkers

Gezond en vitaal werken (leven) is een leerproces dat vraagt om bewustwording, kennis, vaardigheden en oefenen 

Medewerkers krijgen meer grip op hun gezondheid

Ben je op zoek naar een effectieve interventie om de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren? Dan kunnen ons wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsprogramma de oplossing zijn!

Het programma Sterker in je werk is gebaseerd op social learning, waarbij leren van elkaar en met elkaar voorop staat. Onze ervaren trainers faciliteren het programma op een persoonlijke en professionele manier, waardoor er een vertrouwde en laagdrempelige sfeer ontstaat waarin deelnemers gedragsveranderingen durven uit te proberen en open staan voor feedback van anderen.

Onze interventie is gericht op het stimuleren van gezond gedrag en het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers. Medewerkers krijgen meer vertrouwen in hun eigen kunnen en zijn beter in staat om dagelijkse problemen aan te pakken. Door het samenstellen van een persoonlijke gereedschapskist met de aangeboden hulpmiddelen, hebben ze houvast wanneer dat nodig is.

Wij zien dat het programma medewerkers helpt bij het verbeteren van hun gezondheid en vitaliteit.

"Goed voor jezelf zorgen is een leerproces. Bied medewerkers de kennis, tools en de interactie om het aan te gaan."

De effectiviteit van de programma’s is bekend

De zelfmanagement programma’s zijn ontwikkeld onder leiding van professor Kate Lorig destijds werkzaam aan de Stanford University. In een groot aantal studies zijn de programma's effectief gebleken op vergroten van zelfvertrouwen, vergroten van gezondheidswinst en gezondheidsgedrag, afname van zorggebruik en het beter aankunnen van de dagelijkse problemen. Internationaal worden de programma’s in 22 landen aangeboden van Denemarken tot China.

Het Erasmus MC heeft de effectiviteit onderzocht in de studie EFFICRONIC voor de Nederlandse situatie in vergelijking met de situatie in Spanje, Italie, Engeland en Frankrijk. Healthy Society heeft de trainers opgeleid en programma’s begeleid voor deze studie. 
Kate Lorig, Professor Emerita and Director of the Stanford Patient Education Research Center, Stanford University
Kate Lorig, Professor Emerita and Director of the Stanford Patient Education Research Center, Stanford University
Wat beiden de programma's?

Medewerkers stellen een persoonlijke gereedschapskist samen

Je kan als werkgever de voorwaarden creëren voor een vitale en gezonde werkomgeving. Echter de effectiviteit daarvan hangt samen met in welke mate een medewerker de regie neemt over zijn of haar inzetbaarheid en gezondheid.

Actief met je gezondheid bezig zijn lijkt zo eenvoudig. Er is immers veel kennis beschikbaar over voeding, bewegen, ontspannen, werkstress en balans. Alleen de werkelijkheid is weerbarstig. Je hebt ook de bewustwording, tools en interactie met anderen nodig om te leren hoe het anders kan. In gezondheidsprogramma's krijgen medewerkers dertien zelfmanagement instrumenten aangeboden. Hier wordt intensief mee geoefend om een gedragsverandering voor de langere termijn te stimuleren. Iedereen maakt zelf de keuze welk instrument zij of hij wil toevoegen aan de persoonlijke gereedschapskist.
Als medewerkers een programma volgen dan kunnen zij het volgende verwachten:
 • Een groepstraining met 12 tot 15 deelnemers die intensief met elkaar oefenen en contact hebben via het discussieforum in de leeromgeving en in de workshops.
 • Een zesweeks wetenschappelijk programma waarin deelnemers zichzelf met e-learnings en een werkboek verdiepen in de kennis
 • Wekelijkse (online) workshops om vaardigheden te ontwikkelen 
 • Een buddy uit de groep om elkaar te ondersteunen en de kans op succeservaringen te vergroten.
 • Twee ervaren gecertificeerde trainers die deelnemers faciliteren om actief aan de slag te gaan en eigen regie te ontwikkelen. 

Kenmerken van de programma's

 • Een programma gebaseerd op de principes van social learning
 • Sterk interactief karakter
 • Stimuleert gedragsverandering voor de langere termijn
 • Activeert en stimuleert medewerkers om aan de slag te gaan
Waarom healthy society?

Leidinggevende en medewerkers anders in gesprek

Brigit Heemskerk

Oprichter Healthy society
We weten uit ervaring dat de verbinding tussen vitaal zijn voor je werk en de leefstijl die daarbij hoort nog niet altijd als één geheel wordt gezien. De bewustwording, het inzicht en de hulpmiddelen die je daarvoor nodig hebt krijgen medewerkers in handen na het volgen van het programma. We horen terug: "Goed voor jezelf zorgen heeft handen en voeten gekregen." 

Leidinggevenden geven aan eerder met de medewerker het goede gesprek te kunnen voeren. Een gesprek waarin de vraagstukken rond verzuim of kwetsbaarheden rond gezondheid meer open en met wederzijds respect kunnen worden besproken. “We komen eerder tot een passende oplossing voor beide kanten”.

Waar hebben we het over?

De volgende onderwerpen diepen we uit:
 • Goed slapen
 • Balans werk en privé
 • Balans tussen inspanning en ontspanning
 • Omgaan met pijn, vermoeidheid en depressieve gevoelens
 • Leren praten over gezondheidsklachten
 • Omgaan met stress
 • Gezond eten en op gewicht blijven
 • Positief denken
 • Doelen stellen en hoe ze te bereiken
 • Communicatie met je zorgverlener (arbo-arts) en leidinggevenden
 • Oefenen met dertien zelfmanagementtechnieken
Write your awesome label here.
Testimonials

Wat heeft het medewerkers gebracht?

Esther
Projectleider Gezondheid en welzijn
WMO Radar Rotterdam
Het programma heeft me echt wat opgeleverd. De instrumenten die je krijgt aangereikt zetten je echrt aan tot actie om bijvoorbeeld te sporten. Het heeft me ook geholpen om beter om te kunnen gaan met stress door af en toe een ontspanningsoefening te gebruiken. Het is ook confronterend. Het heeft me namelijk opnieuw bewust gemaakt van mijn ziekte en het drukt je met je neus op de feite van wat minder makkelijk gaat. Echter de instrumenten die je krijgt aangereikt bieden houvast om daadwerkelijk dagelijkse problemen de baas te worden. 


Geeske
Verzorgende
Woonzorg Flevoland
 Als je langdurig ziek bent dan is het een heel proces om weer terug te keren op de werkvloer en je balans te vinden tussen werk en privé. Deze training heeft mij goed inzicht gegeven in waar ik zelf al mee bezig ben en waar ik nog aan kan werken. Door dit met andere collega’s te doen die in hetzelfde schuitje zitten heb ik als heel prettig ervaren. Dat je het gevoel hebt dat je er niet alleen voorstaat. Er worden elke week een ander onderwerpen behandeld waar je iets van kan leren of je wordt bevestigd dat je goed bezig bent. Wekelijks zien we elkaar in een workshop waarin we oefenen en ervaring delen. Ik kijk terug op een leerzame tijd die waardevol is voor mijn genezingsproces.
Jolanda
Onderwijzeres
Basisschool
Mijn wereld werd stilgezet door de diagnose MS. Je weet gewoon niet wat je toekomstperspectief is. Het was in het begin moeilijk om mijn toekomstbeeld als werkende sportieve en sociaal actieve moeder los te laten. De training heeft me veel nieuwe inzichten gegeven. De hulpmiddelen die worden geboden zijn een hele kluif, maar bieden “aha momenten”. Vooral de oefening 'besluiten nemen'. Dankzij deze oefening ben ik tot een passend besluit gekomen over mijn behandeling. De oefeningen zijn super belangrijk en helpen mij om steeds kleine stappen te zetten. Het zijn de gereedschappen in mijn gereedschapskist waarmee ik mijn dagelijkse uitdagingen aan ga. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid staat daarbij voorop en daarin voorziet de training.

#1 Eigen regie

Tijdens een programma leren deelnemers omgaan met hun gezondheidsklachten en kwetsbaarheid in hun gezondheid. Ze krijgen hulpmiddelen en kennis om zelf de touwtjes in handen te krijgen. 

#2 Samen leren

Het is een groepstraining dus deelnemers doen het niet alleen. Samen met andere deelnemers wisselen ze ervaringen en ideeën uit. Samen werk ze aan oplossingen. 

#3 Sterker in je werk

Deelnemers krijgen meer grip op hun gezondheid. De ervaring is dat men dagelijkse gezondheidsuitdagingen beter aan. kunnen Deelnemers zijn meer toegerust om in gesprek te gaan met hun leidinggevende. 

Voor medewerkers met stress- en/of gezondheidsklachten

De gezondheidsprogramma's zijn voor iedereen die meer grip wil krijgen op zijn of haar gezondheidsklachten. Gezondheidsklachten is binnen de programma een rekbaar begrip. Medewerkers met chronische stressklachten, kortdurende of chronische gezondheidsklachten of met een chronische aandoening ontmoeten wij in de programma's. De laatste tijd ook steeds meer medewerkers die ziek zijn geweest door corona. Zij hebben vaak te maken met vermoeidheid en concentratie klachten. 

wie heeft baat met de programma's?
 • Medewerkers die meer grip willen krijgen op hun gezondheid
 • Medewerkers die gezondheidsklachten ervaren
 • Medewerkers die door ziekte niet of gedeeltelijk aan het werk zijn
 • Medewerkers die zich kwetsbaar voelen over hun gezondheid en de werk/privé balans
 • Medewerkers met een chronische aandoening
 • Medewerkers met restklachten door een Corona besmetting
 • Medewerkers die zich zorgen maken over hun gezondheid en inzetbaarheid en willen voorkomen dat zijn gaan uitvallen. 

"De gezondheidsprogramma's
bieden eigen regie met body
"

Het resultaat is

#Meer grip | #Minder gezondheidsstress | #Meer vertrouwen in eigen kunnen | #Beter in balans

In de programma's wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd met minder (gezondheid)stress en meer zelfvertrouwen. Deelnemers krijgen meer grip op hun gezondheidsklachten. Een persoonlijke gereedschapskist en waardevolle leerervaringen neemt een deelnemer mee naar huis. 

De ervaring van deelnemers

Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen jullie sessies te volgen. Ze hebben er aan toe bijgedragen dat ik weer aan de slag kan en dat ik meer aandacht heb voor mezelf.
Frank, Erasmus MC

Ik vond de veelzijdigheid van de training erg leerzaam en goed toe te passen in de praktijk. Juist die kleine stapjes zorgen voor het verschil. Mijn bewustwording is vergroot en daardoor weet ik beter waar ik wil beginnen om mijn gedrag te veranderen. 
Margreet, Zorggroep oude en nieuw land
Ik heb het programma aangeboden gekregen via mijn werkgever. Ik vroeg me toen af hoelang het effect zou hebben. Ik kan niet zeggen dat ik alles nog steeds altijd vol hou maar zeker in deze corona-tijd merk ik dat ik toch vaak terug ga naar datgene wat toen geleerd heb. 
michael, erasmus mc
De interactie in de groep was verrijkend. Ik heb onverwacht, hele mooie mensen ontmoet. Het besef dat we allemaal zo onze eigen haperingen hebben in het rad is prettig. Samen dragen deelnemers veel aan om jezelf en tegelijk de ander (een beetje) te helpen. Stap voor stap en door het stellen van realistische doelen.The multiple different categories and options for learning new skills, refreshing old ones or trying different challenges, and the student project resources are superb.
Marieke, Woonzorg Flevoland

Wat zeggen onze klanten?

Tijdens de training Grip op je gezondheid worden medewerkers uitgedaagd om zelf de regie te nemen over hun vitaliteit en gezondheid. Leidinggevende en medewerkers gaan ook eerder in gesprek over wat er nodig is of wat wel kan. En als er sprake is van verzuim dan komen we eerder tot een bevredigende oplossing voor ons als organisatie en voor de medewerker.


Johanneke Mulder,
Directeur spoed, (peri)-operatief en intensief, Erasmus MC
In het Maxima Medisch Centrum besteden we veel aandacht aan de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers.  We hebben de training Sterker in je werk aangeboden om de eigen regie bij medewerkers te stimuleren en medewerkers de hulpmiddelen te geven om goed voor jezelf te zorgen. Tijdens de training hebben verschillende medewerkers zelf het initiatief genomen om een passende keuze te maken over hun werk en verzuim.
Lianne lucas, projectleider HRM mobiliteit & inzetbaarheid, Maxima medisch centrum
Het programma verbindt mensen, want het helpt om te zien dat collega's ook aan de slag gaan en willen. Daarnaast geeft het praktische handvatten en brengt het collega's in actie en regie op hun gezondheid en vitaliteit. Niet als eenmalige actie maar blijvend. En dat sluit precies aan bij onze visie en ons vitaliteitsbeleid.Wilma Luchies, Manager Ondersteunende Diensten, Zorggroep oude en nieuwe land

Stimuleer medewerkers om een actieve zelfmanager te worden en zelf grip te krijgen op hun 
vitaliteit & gezondheid!

Created with